+48 720 700 340
ul. Skrajna 8a, 53-031 Wrocław

Zabezpieczenie zbiorników

Natrysk polimocznikiem – zabezpieczenie zbiorników

Dla zapobiegania zagrożeniom, kontroli i łagodzenia skutków nieszczęśliwych wydarzeń, związanych z rozlaniem szkodliwych i żrących substancji w zakładach chemicznych, wykonuje się awaryjne tace przechwytujące.

Szczelne zabezpieczenie chemoodporne powłoką polimocznikową fundamentów konstrukcji zbiorników na niebezpieczne substancje, to nie tylko zapobieganie wydatkom remontowym, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa przed rozszczelnieniem zbiornika.

Pokrycie zarówno murków oporowych, jak i dna tac awaryjnych elastomerem polimocznikowym, wyeliminuje nasiąkanie betonu w mikro pęknięcia, powstałe w wyniku rozszerzalności termicznej, prowadzące do większych uszkodzeń mrozowych, umożliwiających atak chemiczny zbrojenia konstrukcji.

W celu ochrony gruntu i wód gruntowych przed zanieczyszczeniem środkami chemicznymi, można aplikować elastomer polimocznikowy na podłoże z kostek brukowych.
 
Ta możliwość bardzo skraca czas i obniża wydatki wykonania zabezpieczenia w stosunku do tradycyjnej metody, czyli usunięcia kostki, poprawienia podbudowy, położenia izolacji, wykonania płyty betonowej, a po 28 dniach dojrzewania betonu pokrycia go żywicą.
 
Nasza firma wykonuje również usługę natrysku polimocznikiem w budownictwie drogowym. Zobacz więcej.

 

obrazek
obrazek